Tuyên Quang: Bổ nhiệm công chức khi chưa có quyết định tuyển dụng công chức

Lên top