Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyến phố nào ở khu vực Hồ hoàn Kiếm sẽ thành phố đi bộ sau 1.9?