Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Võ Văn Thưởng (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tiến.
Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Võ Văn Thưởng (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tiến.
Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ hai từ phải qua) và đồng chí Võ Văn Thưởng (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Tiến.
Lên top