Tuyên dương nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp tiêu biểu dân tộc thiểu số

Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: chinhphu.vn
Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: chinhphu.vn