Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước