Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước