Tuyên bố Hà Nội sau Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN

Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8 tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8 tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8 tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Lên top