Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez gắn Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez gắn Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez gắn Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN
Lên top