Tuyên bố chung Việt Nam -Brunei về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Quốc vương Brunei. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Quốc vương Brunei. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Quốc vương Brunei. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top