Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đồng chủ trì hội đàm cấp cao nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đồng chủ trì hội đàm cấp cao nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đồng chủ trì hội đàm cấp cao nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top