Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về ứng phó dịch COVID-19

Toàn cảnh Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) năm 2020. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) năm 2020. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) năm 2020. Ảnh T.Vương
Lên top