Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tướng Vương lên Lào Cai, trực tiếp chỉ đạo truy bắt nghi can Tẩn Láo Lở