Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Ảnh: Việt Cường)
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Ảnh: Việt Cường)
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Ảnh: Việt Cường)
Lên top