Tượng Phật Bà vô giá ở chùa Mễ Sở bị đánh cắp trong đêm