“Tướng Đồng Sỹ Nguyên là tấm gương mà những người lính luôn noi theo"

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (phải).
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (phải).
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (phải).
Lên top