Tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu: Phải có sự hợp lý cho nghề nặng nhọc, độc hại

Do tính chất đặc thù, người lao động ngành Dệt may không thể làm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu như quy định. Ảnh: hải anh
Do tính chất đặc thù, người lao động ngành Dệt may không thể làm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu như quy định. Ảnh: hải anh
Do tính chất đặc thù, người lao động ngành Dệt may không thể làm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu như quy định. Ảnh: hải anh
Lên top