Từng đồng chí Ủy viên Trung ương phải chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc)
Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: Nhật Bắc)
Lên top