BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII, TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Từng đồng chí Ủy viên Trung ương gương mẫu sẽ có sức lan toả lớn

Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: VGP
Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: VGP
Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: VGP
Lên top