Từng bước mở cửa đường bay quốc tế, hướng dẫn mở cửa lại trường học

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2021 yêu cầu từng bước mở cửa đường bay quốc tế gắn với an toàn phòng, chống dịch. Ảnh VNA
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2021 yêu cầu từng bước mở cửa đường bay quốc tế gắn với an toàn phòng, chống dịch. Ảnh VNA
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2021 yêu cầu từng bước mở cửa đường bay quốc tế gắn với an toàn phòng, chống dịch. Ảnh VNA
Lên top