Tuần tới, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

Một số Bộ trưởng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh QH
Một số Bộ trưởng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh QH
Một số Bộ trưởng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh QH
Lên top