Tuần này, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri

Trong tuần, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước. Ảnh: QH
Trong tuần, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước. Ảnh: QH
Trong tuần, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước. Ảnh: QH
Lên top