Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021: Điểm sáng Đô thị Thông minh

Quang cảnh buổi đánh giá hiệu quả thí điểm TT GSĐH ĐTTM tỉnh Thừa Thiên – Huế
Quang cảnh buổi đánh giá hiệu quả thí điểm TT GSĐH ĐTTM tỉnh Thừa Thiên – Huế
Quang cảnh buổi đánh giá hiệu quả thí điểm TT GSĐH ĐTTM tỉnh Thừa Thiên – Huế
Lên top