Tuần lễ Cấp cao APEC 2017: Đà Nẵng đã sẵn sàng

Sân bay Đà Nẵng được đầu tư xây dựng khang trang đón Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: Hồ Xuân Mai
Sân bay Đà Nẵng được đầu tư xây dựng khang trang đón Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: Hồ Xuân Mai
Sân bay Đà Nẵng được đầu tư xây dựng khang trang đón Tuần lễ Cấp cao APEC. Ảnh: Hồ Xuân Mai
Lên top