Tuần báo tiếng Anh lâu đời nhất Trung Đông đánh giá cao hội đàm thượng đỉnh Việt Nam - Ai Cập

Bài viết trên tờ Egyptian Mail. Ảnh: TTXVN.
Bài viết trên tờ Egyptian Mail. Ảnh: TTXVN.
Bài viết trên tờ Egyptian Mail. Ảnh: TTXVN.