Từ vụ trường Gateway: Cần xây dựng lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em

Đại biểu quốc hội Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu quốc hội Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Đại biểu quốc hội Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Lên top