Từ vụ hành dân khi cấp giấy chứng tử, Chủ tịch Hà Nội: Chấn chỉnh tác phong cán bộ thành phố

Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Lên top