THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 4:

Tự “soi mình” vào 27 biểu hiện suy thoái để sửa chữa

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.