Từ phóng viên “bụi” thành ông “hội đồng”

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (đứng thứ 3 từ trái sang)
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (đứng thứ 3 từ trái sang)
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (đứng thứ 3 từ trái sang)
Lên top