Từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM sẽ làm gì tiếp theo?

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đã đem lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Hà Phương
Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đã đem lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Hà Phương
Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đã đem lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Hà Phương
Lên top