Tự nguyện đến với Đảng

Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân trong quá trình làm bộ phim: Hành trình đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước đến với Đảng. 
Ảnh:  TA
Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân trong quá trình làm bộ phim: Hành trình đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước đến với Đảng. Ảnh: TA
Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân trong quá trình làm bộ phim: Hành trình đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước đến với Đảng. Ảnh: TA
Lên top