Từ ngày 25.12.2019, cán bộ công chức cấp xã phải có bằng Đại học

Bộ Nội vụ vừa ban hàn‎h, nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Ảnh minh họa
Bộ Nội vụ vừa ban hàn‎h, nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Ảnh minh họa
Bộ Nội vụ vừa ban hàn‎h, nâng cao tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã. Ảnh minh họa
Lên top