Tư liệu quý chứng minh chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa

“Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (1908).
“Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (1908).
“Đại Thanh đế quốc toàn đồ” (1908).
Lên top