Tư lệnh Mỹ Davidson lần đầu thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đón tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Philip Davidson tại Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đón tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Philip Davidson tại Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đón tiếp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Philip Davidson tại Bộ Quốc phòng. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top