Từ hôm nay, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7. Ảnh: VNN
Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7. Ảnh: VNN
Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7. Ảnh: VNN
Lên top