Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ hôm nay, Cảnh sát lập chốt gần các quán nhậu, xử lý “ma men“