Từ hôm nay, bỏ sáng kiến kinh nghiệm trong đánh giá công chức, viên chức

Nhiều giáo viên vui mừng vì tiêu chuẩn về sáng kiến kinh nghiệm đã không còn trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên vui mừng vì tiêu chuẩn về sáng kiến kinh nghiệm đã không còn trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên vui mừng vì tiêu chuẩn về sáng kiến kinh nghiệm đã không còn trong đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top