Tự hào về chặng đường vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại diện các thế hệ Đảng viên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Đại diện các thế hệ Đảng viên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Đại diện các thế hệ Đảng viên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Sơn Tùng
Lên top