Tự hào dưới cờ Đảng vinh quang

Lễ kết nạp cho 6 đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Báo Lao Động tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: S.T
Lễ kết nạp cho 6 đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Báo Lao Động tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: S.T
Lễ kết nạp cho 6 đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Báo Lao Động tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: S.T
Lên top