Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ đồng lúa nhìn về xứ hoa anh đào