Từ đêm 17.10: Bão số 7 hoành hành trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ