Tự chủ đại học không có nghĩa là các trường phải hoàn toàn “tự bơi”

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh Thành Chung
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh Thành Chung
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh Thành Chung
Lên top