Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tự chủ bệnh viện công: "Giao tự chủ nhưng không cho tự chủ"

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Lên top