Tự chủ bệnh viện công: "Giao tự chủ nhưng không cho tự chủ"

Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Lên top