Từ bài học Formosa, Đồng Tâm: Cần đưa đối thoại vào quy chế, định kỳ thường xuyên

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: QV
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: QV
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: QV
Lên top