Từ 8.4, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ở Hà Nội đóng cửa do dịch. Ảnh Hoài Anh
Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ở Hà Nội đóng cửa do dịch. Ảnh Hoài Anh
Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ở Hà Nội đóng cửa do dịch. Ảnh Hoài Anh
Lên top