Từ 1.8.2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT có nhiều nhân sự chủ chốt mới

Nhiều cán bộ chủ chốt của Bộ NNPTNT được bổ nhiệm vào vị trí mới từ 1.8.2019. Ảnh: Kh.Lực
Nhiều cán bộ chủ chốt của Bộ NNPTNT được bổ nhiệm vào vị trí mới từ 1.8.2019. Ảnh: Kh.Lực
Nhiều cán bộ chủ chốt của Bộ NNPTNT được bổ nhiệm vào vị trí mới từ 1.8.2019. Ảnh: Kh.Lực
Lên top