Từ 10.5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Triển khai nhanh nhất và kịp thời nhất, công khai, minh bạch và đúng đối tượng gói hỗ trợ người dân. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Triển khai nhanh nhất và kịp thời nhất, công khai, minh bạch và đúng đối tượng gói hỗ trợ người dân. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Triển khai nhanh nhất và kịp thời nhất, công khai, minh bạch và đúng đối tượng gói hỗ trợ người dân. Ảnh: VGP.
Lên top