Truyền thông quốc tế đưa tin đậm về các Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top