Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 chiến sỹ hi sinh tại Rào Trăng 3

Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nỗ lực thông đường, tiếp cận hiện trường tìm đoàn người mất tích gần khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Giang Phương Đạt.
Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nỗ lực thông đường, tiếp cận hiện trường tìm đoàn người mất tích gần khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Giang Phương Đạt.
Các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nỗ lực thông đường, tiếp cận hiện trường tìm đoàn người mất tích gần khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh Giang Phương Đạt.
Lên top