Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho nữ tình nguyện viên tử nạn