Truy nã chủ Nhật Cường Mobile: "Cử tri không nghĩ là có sự ngẫu nhiên"

Hiện ông chủ Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Hiện ông chủ Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Hiện ông chủ Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Lên top