Truy bắt tội phạm, một trung úy bị bắn trọng thương