Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Truy bắt tội phạm, một trung úy bị bắn trọng thương